&jeugd besteedt veel zorg aan de inhoud en (technische) betrouwbaarheid van deze website. Dat neemt niet weg dat deze website slechts een algemeen en informatief karakter heeft. Inhoudelijke en technische betrouwbaarheid kunnen dan ook niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. &jeugd aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hetgeen zonder deskundig advies naar aanleiding van de inhoud van deze website wordt ondernomen. Ook aanvaardt &jeugd geen aansprakelijkheid voor storingen of andere technische problemen dan wel virussen of andere verstorende elementen. De voorgaande uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden ook voor websites waarnaar deze website een link of referentie bevat. &jeugd is en blijft de enige rechthebbende ter zake van de auteursrechten voor deze website.