Hart voor de jeugd... Oog voor het gezin... Samen thuis in het recht...

Juridische ondersteuning voor professionals

&jeugd...

Wenst iedereen een mooi
en gezond 2022!

&jeugd...

deskundig in recht, praktisch in advies, veelzijdig in expertise.

Wat doen we?

Wij bieden juridische ondersteuning aan professionals en organisaties in het jeugddomein, sociaal domein, gezondheidszorg en onderwijs.

Onze expertise: meedenken bij juridische vragen, adviseren in complexe casussen, ontwikkelen van beleid voor professionals, ondersteuning bij een (tucht)procedure. Vanuit een overstijgende blik en door verbindingen te maken tussen verschillende wetten en organisaties.

Wij werken voor verschillende organisaties, zoals Veilig Thuis organisaties, jeugdbescherming, jeugdhulpaanbieders, wijkteams, gemeenten, ministeries, welzijnsorganisaties en brancheorganisaties, maar ook voor individuele (jeugd)professionals.

Wij werken graag samen met anderen zodat we elkaar kunnen versterken en onze klanten nog meer expertise kunnen aanbieden.

Onze focus ligt op het werkbaar maken van de juridische kaders voor professionals, zodat zij het ook voor de betrokken kinderen, jongeren, ouders en anderen begrijpelijk kunnen maken.

Advies

Juridisch advies, begeleiding bij implementatie van nieuwe wetgeving, juridische check op beleid. &jeugd onderzoekt, innoveert en vindt praktische oplossingen.

Tucht(klacht)

&jeugd biedt deskundige ondersteuning bij (tucht)klachten en bij de inrichting van klachtprocedures.

Privacy

&jeugd denkt mee met privacyvraagstukken. &jeugd heeft ruime kennis en ervaring, ook voorbij de grenzen van het jeugddomein.

Trainingen

&jeugd geeft en ontwikkelt trainingen op maat. Wij bieden begeleiding bij leren en reflecteren. &jeugd maakt wat u nodig heeft: deskundig en praktijkgericht.

Onze mensen

Heeft u vragen of wilt u informatie

Neem dan contact met ons op over de mogelijkheden die &jeugd kan bieden.