Annemarie Meijers

Annemarie&jeugd

Mijn werk stelt mij in staat een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor kinderen die in moeilijke omstandigheden leven.

Ik ben behalve jurist, ook docent, gecertificeerd trainer en mediator. Intrinsiek gemotiveerd vanuit zingeving. De combinatie van het juridische werk met het ontwikkelen en het geven van trainingen maakt voor mij het werk gevarieerd en inspirerend. Mijn werk stelt mij in staat een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor kinderen die in moeilijke omstandigheden leven. Ik kan goed zelfstandig werken maar vind de samenwerking met anderen vanuit hetzelfde doel belangrijk.