Trainingen

&jeugd geeft en ontwikkelt trainingen op maat. Wij bieden begeleiding bij leren en reflecteren. &jeugd maakt wat u nodig heeft: deskundig en praktijkgericht.

&jeugd

Onze trainers zijn CRKBO geregistreerd en onze trainingen zijn geaccrediteerd met SKJ punten.

  • Als professional komt u in aanraking met vragen als:
  • Wie moet toestemming geven voor de inzet van hulp?
  • Hoe te handelen als één van de ouders weigert in te stemmen met een behandeling?
  • Hoe zit het met de privacy van cliënten?
  • Welke mogelijkheden zijn er om met andere professionals informatie uit te wisselen?
Juridische kaders

&jeugd heeft veel (praktijk)ervaring met juridische kaders en brengt deze kennis graag over op andere professionals.

Samenwerking met de Jeugdzorgacademie

Voor onze trainingen werken we vaak samen met de Jeugdzorgacademie. De Jeugdzorgacademie en &jeugd hangen dezelfde waarden aan, zoals integriteit, maatschappelijke betrokkenheid en een hart voor de jeugd, en wij zijn dan ook blij met deze samenwerking. Zie voor meer informatie over de Jeugdzorgacademie hun website.

Zo kunnen de trainingen Beroepscode en tuchtrecht en De Denkwijzer via de Jeugdzorgacademie worden aangevraagd. Ook de e-learnings Jeugd- en gezinsrecht en de AVG e-learning Veilig Thuis zijn via de Jeugdzorgacademie verkrijgbaar.

Trainingen op maat

In overleg verzorgen wij maatwerktrainingen rondom verschillende juridische onderwerpen, zoals:

  • Wet- en regelgeving voor Veilig Thuis
  • Juridisch kader jeugdbescherming
  • Optreden ter zitting
  • Beroepscode & tuchtrecht
  • Privacy
Opzet van de training

Er is veel ruimte voor uitwisseling en inbreng van casuïstiek. &jeugd verbindt de praktijk met het juridisch kader. Wij houden u scherp door gebruik te maken van afwisselende werkvormen.

Er is een goede balans tussen kennisoverdracht en de toepassing van die kennis. 

Leren & reflecteren

&jeugd begeleidt professionals bij het leren en reflecteren, door bijvoorbeeld het leiden van een moreel beraad.

Tarieven

&jeugd verzorgt trainingen op basis van een tarief per dagdeel of hele dag. Voor maatwerk en ondersteuning bij leren en reflecteren hanteren wij een uurtarief.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden, wij helpen u graag!

Heeft u vragen of wilt u informatie

Neem dan contact met ons op over de mogelijkheden die &jeugd kan bieden.