&jeugd hecht aan goede relaties met haar opdrachtgevers en anderen met wie wordt samengewerkt. &jeugd spant zich in voor een goede kwaliteit van dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt of misverstanden ontstaan. &jeugd vindt het belangrijk om hierover met u in gesprek te gaan.

U wordt uitgenodigd om uw klachten met &jeugd te delen. &jeugd neemt uw feedback serieus en zal indien nodig met u op zoek gaan naar een goede oplossing. Vaak kan een goed gesprek al veel betekenen in het zoeken naar een oplossing. &jeugd nodigt u dan ook van harte uit om telefonisch contact op te nemen indien u om wat voor reden dan ook ontevreden bent over &jeugd, een van haar maten of de dienstverlening.

Indien het gesprek geen passende oplossing heeft gebracht, kunt u met gebruik making van de klachtenregeling een formele schriftelijke klacht indienen. Deze kunt u opvragen bij Annemarie Meijers (Annemarie@enjeugd.nl).