Ouderschapswijzer

Een praktische handleiding voor professional.

De Ouderschapswijzer is bedoeld als praktische handleiding om de professional op snelle en overzichtelijke wijze inzicht te geven in welke ouders de wet kent, wie het ouderlijk gezag uitoefent en welke verschillende rechten en plichten daarbij horen. Inmiddels werken al verschillende organisaties (jeugdteams van gemeenten, scholen, jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen, Jeugd-GGZ en kinderafdelingen van ziekenhuizen) met de Ouderschapswijzer. Wij zijn trots dat in de herziene richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen wordt verwezen naar de Ouderschapswijzer, zie https://richtlijnenjeugdhulp.nl/scheiding/

Wetswijziging per 1 januari 2023: automatisch gezamenlijk gezag na erkenning

Ongehuwde en niet-geregistreerde partners krijgen automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag met de moeder als zij hun kind erkennen. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank. Het gaat hierbij om een erkenning gedaan vanaf 1 januari 2023.

Uitzonderingen zijn als:

  • er een voogd is;
  • de ouder onbevoegd is tot gezag;
  • er een gezagsvacuüm is;
  • er al gezamenlijk gezag is;
  • de erkenner eerder het gezag had;
  • de ouders dit niet willen;
  • erkenning ontstaat door vervangende toestemming rechter.

Nieuwe Ouderschapswijzer

&jeugd heeft de Ouderschapswijzer aangepast aan deze nieuwe wetgeving.
Vanaf 1 januari 2023 is de nieuwe Ouderschapswijzer online beschikbaar.

Oude Ouderschapswijzer

De oude Ouderschapswijzer (versie juli 2021) is nog steeds van toepassing op erkenning van een kind vóór 1 januari 2023. Daarom hebben we deze versie ook online beschikbaar gesteld.

Heeft u vragen?