Ouderschapswijzer

Een praktische handleiding voor professional.

De Ouderschapswijzer is bedoeld als praktische handleiding om de professional op snelle en overzichtelijke wijze inzicht te geven in welke ouders de wet kent, wie het ouderlijk gezag uitoefent en welke verschillende rechten en plichten daarbij horen. Inmiddels werken al verschillende organisaties (jeugdteams van gemeenten, scholen, jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen, Jeugd-GGZ en kinderafdelingen van ziekenhuizen) met de Ouderschapswijzer. Wij zijn trots dat in de herziene richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen wordt verwezen naar de Ouderschapswijzer, zie https://richtlijnenjeugdhulp.nl/scheiding/ 

De prijs van de ouderschapswijzer is € 9,95 per stuk, inclusief verzendkosten. Bij afname van 10 stuks of meer, kost de ouderschapswijzer € 6,95 per stuk.

Heeft u vragen of wilt u bestellen?